Bên mời thầu cần biết (ngày 2/4/2014)

Ngày 01/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 01/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/4/2014); 02  phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin; thời gian mời thầu sai quy định: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm máy vi tính xách tay, máy vi tính để bàn, máy chiếu, thay vì sử dụng Mẫu số 7 trong Thông tư số 20/2010/TTLT-BKH-BTC (áp dụng cho gói thầu chào hàng  cạnh tranh), lại sử dụng Mẫu số 4 (áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi).

 

 Ngoài ra, đơn vị đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau.

 

Nêu nhãn hiệu hàng hóa cụ thể: Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo mời chào hàng gói thầu cung cấp sơn Jotun năm 2014. Đơn vị này cần biết, Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh quy định: “Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó”.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam