Bên mời thầu cần biết (ngày 23/4/2013)

Trong 03 ngày (17, 18 và 22/4/2013), Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 367 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 351 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/4/2013); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Trong 03 ngày (17, 18 và 22/4/2013), Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 367 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 351 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/4/2013); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Văn phòng huyện ủy Lăk (tỉnh Đăk Lăk), gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 30/4/2013. Trường hợp khác, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Ban QLDA Xây dựng huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) và Trung tâm Nước SH&VSMTNT tỉnh Đăk Nông thông báo mời thầu các gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 02/5/2013.

 

Thời gian phát hành HSYC không đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/4/2013 đến ngày 29/4/2013. Ngoài ra, đơn vị này cũng nhầm lẫn thời điểm hạn cuối nhận HSĐX là ngày 05/4/2013.

 

Dự kiến không phát hành HSYC tới thời điểm hạn cuối nhận HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Công ty Cổ phần BV Pharma (TP. Hồ Chí Minh) nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 23/4/2013 đến ngày 05/5/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 06/5/2013.

 

Một số lỗi khác: Nêu thương hiệu hàng hóa trong phiếu đăng ký TBMT, TBMCH (Công an tỉnh Bình Thuận và Huyện ủy Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/4/2013, trước ngày đăng tải trên báo (Viện Hóa học và Các hợp chất thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)…  

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam