Bên mời thầu cần biết (ngày 22/10/2013)

Ngày 21/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 117 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 21/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 117 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA Xây dựng huyện Lăk (tỉnh Đăk Lăk), gói thầu xây dựng đường giao thông có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 30/10/2013. Công ty Than Mạo Khê - TKV thông báo mời thầu gói thầu xây lắp nhà ăn 300 chỗ, dự kiến bán HSMT từ ngày 31/10/2013. QLDA Thủy điện Sông Bung thuộc Tổng công ty Phát điện 2 thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa (Cung cấp, vận chuyển, thí nghiệm hiệu chỉnh… các cần cẩu) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 31/10/2013. Các đơn vị này cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. 

 

Nêu yêu cầu nhằm hạn chế nhà thầu mua HSMT: Cũng trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu nêu trên, Ban QLDA Thủy điện Sông Bung nêu thời gian bán HSMT từ ngày 23/10/2013 đến ngày 16/12/2013, trong đó yêu cầu nhà thầu đăng ký mua HSMT trước ngày 01/12/2013. Theo Điều 28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, bên mời thầu bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu đối với đấu thầu rộng rãi. Trường hợp bên mời thầu không bán HSMT hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm hạn chế nhà thầu mua HSMT sẽ bị xử lý theo quy định. 

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đăk Lăk thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm xe ô tô chuyên dùng, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/10/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam