Bên mời thầu cần biết (ngày 22/01/2013)

Ngày 21/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 105 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 96 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 21/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 105 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 96 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/01/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đăng báo nhưng đã dự kiến bán/phát hành HSMT đối với các gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị dự kiến bán HSMT từ ngày 30/01/2013; Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng dự kiến bán HSMT từ ngày 31/01/2013.  

 

Bán HSMT trong thời gian chưa đủ 10 ngày theo quy định đối với gói thầu quy mô nhỏ: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu của Ban QLDA Xây dựng huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp dự kiến bán HSMT từ ngày 23/01/2013 đến ngày 31/01/2013.

 

Bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày dự kiến đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng cạnh tranh trên báo: Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai (Hà Nội), Ban QLDA Phát triển ngành Lâm nghiệp Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông và Văn phòng HĐND - UBND TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) nêu thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC từ ngày 21/01/2013. Các đơn vị lưu ý, theo quy định về cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010, thông báo mời thầu và thông báo mời chào hàng cạnh tranh gửi đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Đóng thầu vào ngày 29/02/2013, ngày không tồn tại trong tháng 02/2013: Ban QLDA Đầu tư và Xây dụng công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ninh mời thầu xây lắp 02 gói thầu thuộc dự án xây dựng tuyến đường bao biển Lán Bè – Cột Đồng Hồ nối với đường bao biển núi Bài Thơ (giai đoạn I) và mặt bằng Công viên văn hóa Hạ Long, TP. Hạ Long nêu thời điểm đóng thầu là ngày 29/02/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

admin