Bên mời thầu cần biết (ngày 21/7/2014)

Ngày 18/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 112 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 108 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/7/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 18/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 112 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 108 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/7/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm 02 xe tải thùng kín Trường Hải tải trọng 07 tấn hoặc tương đương, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/7/2014. Bệnh viện nhân dân 115 thông báo mời chào hàng gói thầu in mẫu biểu bệnh viện năm 2014, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/7/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014), HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Cung cấp thiếu thông tin trong phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng: Trong các phiếu thông báo mời chào hàng của Trường cao đẳng Nghề Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ (tỉnh Bình Định) thiếu hạn cuối tiếp nhận HSĐX.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

admin