Bên mời thầu cần biết (ngày 21/4/2014)

Ngày 18/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 127 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 124 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/4/2014); 3 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 18/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 127 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 124 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/4/2014); 3 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Công ty CP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến bán HSMT từ ngày 21/4/2014. Trường Trung học chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Vĩnh Long) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu dưới 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 21/4/2014 đến 02/5/2014, trong khi đóng thầu ngày 12/5/2014.

 

Hai đơn vị này cần biết, Khoản 2 Điều 31 Luật đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 5 tỷ đồng, xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá không quá 8 tỷ đồng), HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu (Điểm a Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Thực hiện đóng, mở thầu sai quy định: Trung tâm Khảo nghiệm khuyến nông khuyến ngư Thái Bình thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, dự kiến đóng thầu ngày 9/5/2014, trong khi mở thầu ngày 12/5/2014. Đơn vị này cần biết, Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định: Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh