Bên mời thầu cần biết (ngày 21/3/2013)

Ngày 20/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/3/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 20/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/3/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký của Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng ngành Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, gói thầu xây lắp không phải gói thầu quy mô nhỏ, HSMT dự kiến được bán từ ngày 03/4/2013 đến ngày 17/4/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày để nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định.

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX và thời gian phát hành HSYC cũng chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, gói thầu “Lập phần mềm quản lý đất đai và quản lý hạ tầng đô thị”, thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 25/3/2013 đến ngày 28/3/2013 (3 ngày), trong khi đó hạn cuối nhận HSĐX là 9h00 ngày 29/3/2013.

 

Bán HSMT trước ngày TBMT dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu” của Phòng Thí nghiệm công nghệ Nano - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, dự kiến bán HSMT từ ngày 20/3/2013. 

 

Phiếu đăng ký TBMT chỉ có chữ ký mà chưa có dấu: Công ty Điện lực Sóc Trăng.

 

Không sử dụng đúng mẫu cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu: Đoàn An điều dưỡng 298 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

 

Thông tin về tên dự án khác nhau giữa phần A và phần B trong phiếu đăng ký TBMT: Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn, mục tên dự án ở phần A ghi “Mua sắm hàng hóa dịch vụ năm 2012 của XN VTB&CTL”, trong khi đó, mục tên dự án ở phần B ghi “Mua sắm hàng hóa dịch vụ năm 2013 của XN VTB&CTL”.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh