Bên mời thầu cần biết (ngày 21/12/2012)

Ngày 20/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý ….. phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có …. phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/12/2012); ….. phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 20/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 155 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 139 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/12/2012); 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 


Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT, phát hành HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu, như không đủ ngày theo quy định, không bán/phát hành HSMT/HSYC đến thời điểm đóng thầu/hạn cuối nhận HSĐX (trong phiếu đăng ký TBMCH của: Khu Quản lý đường thủy nội địa; Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đăk Nông; Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Nam An, tỉnh Đồng Nai…).

 

Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện đa khoa huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định: đóng thầu và mở thầu vào ngày nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2013, nhưng chỉ bán HSMT đến ngày 31/12/2012 (theo Thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 31/12/2012 cũng nằm trong dịp nghỉ Tết Dương lịch). Công ty CP Phước Mỹ, tỉnh Bình Phước: bán HSMT chỉ trong 1 ngày 31/12/2012.

 

 Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng báo (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai: phát hành HSYC từ ngày 20/12/2012; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Ninh Thuận: phát hành HSYC từ ngày 18/12/2012…).

 

Phiếu đăng ký TBMT không điền thời điểm đóng thầu (Công ty TNHH MTV 35 - Tổng công ty Đông Bắc).

 

Nhầm thời gian phát hành HSYC (Công ty Điện lực Nghệ An: phát hành HSYC đến ngày 26/12/2011).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

ngocthanh