Bên mời thầu cần biết (ngày 21/10/2013)

Ngày 18/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 115 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 110 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/10/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 18/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 115 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 110 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/10/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), gói thầu xây lắp đường giao thông có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 25/10/2013. Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông thông báo mời thầu gói thầu xây lắp số 1 thuộc dự án Nhà máy nhựa Tiên Sơn, có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 28/10/2013. 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của UBND huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng), gói thầu xây lắp (các hạng mục: nhà hội trường, nhà ký túc xá, nhà bếp, ngoài nhà thuộc dự án Trường Dân tộc nội trú huyện Hà Quảng) có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 01/11/2013 đến ngày 15/11/2013. 

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu. 

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Văn phòng UBND huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) thông báo mời chào hàng gói thầu mua mới xe ô tô, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/10/2013. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam