Bên mời thầu cần biết (ngày 21/02/2013)

Ngày 20/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 123 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 116 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/02/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 20/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 123 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 116 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/02/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.


 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:


Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi nêu thời gian bán HSMT từ ngày 01/03/2012.

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Y tế Thanh Hóa, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá dưới 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 25/02/2013 đến 9 giờ ngày 06/03/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 theo quy định. Bệnh viện Đa Khoa Phước Long, tỉnh Bạc Liêu thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trên 5 tỷ đồng, nêu thời gian bán HSMT từ 05/03/2013 đến 13 giờ 30 ngày 19/03/2013 cũng chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định. Ngoài ra, đơn vị này không nêu thời điểm đóng và mở thầu trong phiếu đăng ký TBMT. UBND huyện Xuân Lộc thông báo mời chào hàng cạnh tranh, nêu thời gian phát hành HYSC từ ngày 21/02/2013 đến 8 giờ 30 ngày 25/03/2013 là chưa đủ tối thiểu 05 ngày theo quy định.

 

Không bán HSMT tới thời điểm đóng thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA 3EM xã Đăk N’Drung, tỉnh Đăk Nông nêu thời gian bán HSMT từ ngày 04/03/2013 đến ngày 09/03/2013, nhưng đóng thầu ngày 14/03/2013. Quỹ Đầu tư phát triển Đăk Nông nêu thời gian bán HSMT đến ngày 19/03/2013, nhưng đóng thầu ngày 20/03/2013.

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên báo: Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 20/02/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

 

ngocthanh