Bên mời thầu cần biết (ngày 21/01/2013)

Ngày 18/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 124 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có …. phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/01/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 18/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 124 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 111 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/01/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

 Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty TNHH một thành viên Khe Sim - Tổng công ty Đông Bắc, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 22/01/2013 đến ngày 05/02/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên và cũng chưa đủ tối thiểu 15 ngày để các nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định (Điều 31 Luật Đấu thầu).

 

Tương tự, trong phiếu đăng ký TBMT của: Công an tỉnh Vĩnh Long; Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, dự kiến bán HSMT từ ngày 30/01/2013 cũng là chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đăng tải đầu tiên (các gói thầu này không phải là gói thầu quy mô nhỏ).

 

Một số đơn vị như: Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; Ban QLDA Xây dựng huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Trường THPT Trần Kỳ Phong, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước các gói thầu quy mô nhỏ nhưng thời gian dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định (bán HSMT từ ngày 21/01/2013 đến ngày 30/01/2013).

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu (Ba gói thầu mua sắm thiết bị của Sở Y tế Khánh Hòa và gói thầu mua sắm sợi của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 phát hành HSYC từ ngày 18/01/2013; Gói thầu mua sắm hàng hóa của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông phát hành HSYC từ ngày 17/01/2013).

 

Không phát hành HSYC đến hạn cuối nhận HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, hạn cuối nhận HSĐX là ngày 08/02/2013 nhưng chỉ phát hành HSYC đến ngày 05/02/2013.

 

Nêu thương hiệu hàng hóa: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

admin