Bên mời thầu cần biết (ngày 20/9/2013)

Ngày 19/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 162 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/9/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 19/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 170 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 162 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/9/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên), gói thầu xây lắp nhà lớp học có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 25/9/2013. Đơn vị này cần biết, Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Trường hợp gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng), Bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo (Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu: Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm cân ô tô xách tay, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/9/2013 đến ngày 27/9/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III thông báo mời chào hàng gói thầu mua 2 anten xách tay, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/9/2013 đến ngày 08/10/2013, trong khi thời điểm cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 18/10/2013. Theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Dự kiến bán, phát hành HSMT/HSYC trước ngày đăng tải TBMT/TBMCH trên Báo Đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH của Ban QLDAXDCSHT thành phố Thái Bình, của Ban QLDA thị xã Lai Châu và của Nhà Nghỉ dưỡng công nhân lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến bán, phát hành HSMT/HSYC từ ngày 19/9/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: 

www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

ngocthanh