Bên mời thầu cần biết (ngày 19/8/2013)

Ngày 16/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 143 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 16/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 143 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/8/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu số ngày quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Than Khe Chàm - TKV (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (không phải gói thầu quy mô nhỏ), dự kiến bán HSMT từ ngày 29/8/2013 đến ngày 12/9/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu. Để đảm bảo đúng quy định, thời gian bán HSMT của gói thầu trên phải thêm tối thiểu 1 ngày nữa, đến ngày 13/9/2013. 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, thời gian phát hành HSYC dự kiến từ 8h00 ngày 19/8/2013 đến 9h00 ngày 23/8/2013.

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Công ty cổ phần An Minh (tư vấn cho chủ đầu tư là Trường Đại học Sài Gòn), thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 16/8/2013.

 

Bán HSMT trước ngày dự kiến đăng tải TBMT trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Cung cấp vật tư cho hệ thống điều khiển và thiết bị bảo vệ năm 2013” của Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến bán HSMT từ ngày 16/8/2013. Tương tự, gói thầu “Thiết bị cân băng tải” của Công ty TNHH một thành viên 45 (thuộc Tổng công ty Đông Bắc) dự kiến bán HSMT từ ngày 17/8/2013.

 

Mục thời gian phát hành HSYC và hạn cuối nhận HSĐX trong phiếu đăng ký TBMCH không điền đầy đủ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

 

Không nêu mốc thời gian bán HSMT cụ thể: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, mục thời gian bán HSMT nêu: “12 ngày tính từ sau ngày đầu tiên thông báo đấu thầu”.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam