Bên mời thầu cần biết (ngày 19/6/2013)

Ngày 18/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 207 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/6/2013); 14 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 18/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 221 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 207 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/6/2013); 14 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Phân ban Quản lý CSHT đường sắt Khu vực II thuộc Đường sắt Việt Nam, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 20/6/2013. Tương tự là trường hợp của Ban QLDA thị xã Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) và của Công an tỉnh Sơn La, các gói thầu xây lắp (có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng) và gói thầu mua sắm hàng hóa (có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng) dự kiến bán HSMT lần lượt từ ngày 24/6/2013 và ngày 25/6/2013.

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 01/7/2013 đến ngày 15/7/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định. Công ty Cổ phần Công trình Viettel (TP. Hà Nội) thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm hàng hóa, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/6/2013 đến ngày 25/6/2013; Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/6/2013 đến ngày 28/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu trên báo tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT và thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tuy nhiên, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng), Bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo và phát hành tối thiểu trong 10 ngày (Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009). Trường hợp chào hàng cạnh tranh, Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX; thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Dự kiến bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày đăng tải TBMT, TBMCH trên báo: Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức và Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, TP. Hồ Chí Minh.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh