Bên mời thầu cần biết (ngày 19/5/2014)

Ngày 19/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 191 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 183 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/5/2014); 8 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 19/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 191 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 183 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/5/2014); 8 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Tổng công ty Viễn thông Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội dự kiến bán HSMT từ ngày 28/5/2014. 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật đấu thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 29/5/2014 đến ngày 12/6/2014.

 

Hai đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trường trung cấp nghề Công nghệ và Vận tải Phú Thọ dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/5/2014 đến ngày 20/5/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam