Bên mời thầu cần biết (ngày 19/12/2013)

Ngày 18/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 128 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/12/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 18/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 128 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/12/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.


Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật Đấu thấu: Ban Quản lý ĐTXD Công trình huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 30/12/2013 đến ngày 13/01/2014. Đơn vị này cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước.

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định và dự kiến không phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX: Công an Thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) thông báo mời chào hàng 02 gói thầu mua sắm phương tiện, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/12/2013 đến ngày 21/12/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 23/12/2013. Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh thông báo mời chào hàng gói thầu trang thiết bị bổ sung bàn ghế, tủ hồ sơ…, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/12/2013 đến ngày 24/12/2013. Các đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.  

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Công ty TNHH Một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực - HaUI (Hà Nội) và Ban Quản lý các dự án ODA ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Hà Tĩnh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/12/2013. Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận và Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/12/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh