Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2013)

Ngày 18/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 132 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/11/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 18/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 132 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/11/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty Than Dương Huy – TKV (tỉnh Quảng Ninh), gói thầu cung cấp tuyến ống cấp nước sản xuất, cứu hỏa trong lò có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 27/11/2013. 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu:  Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng Q.T (TP. Hồ Chí Minh), gói thầu xây lắp trụ sở làm việc có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 29/11/2013 đến ngày 13/12/2013.

 

Hai đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT và thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu. 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH của UBND huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/11/2013 đến 8 giờ ngày 29/11/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định. Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/11/2013 đến ngày 27/11/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 11/12/2013. Theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam