Bên mời thầu cần biết (ngày 19/02/2013)

Ngày 18/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 75 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 70 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/02/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 18/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 75 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 70 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/02/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ 10 ngày kể từ ngày đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng TP. Nam Định nêu thời gian bán HSMT từ ngày 28/02/2012.

 

Bán HSMT trong thời gian chưa đủ 15 ngày theo quy định đối với gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty Điện lực Duyên Hải thuộc Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh dự kiến bán HSMT từ ngày 08/03/2013 đến 10 giờ ngày 22/03/2013.

 

Không bán HSMT tới thời điểm đóng thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Châu Phú, tỉnh An Giang nêu thời gian bán HSMT từ ngày 04/03/2013 đến ngày 19/03/2013, nhưng đóng thầu ngày 20/03/2013. 

 

Bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMT, TBMCH trên báo: Bệnh viện quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty Điện lực Lâm Đồng nêu thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC từ ngày 18/02/2013. Ngoài ra, Công ty Điện lực Lâm đồng cũng sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin (sử dụng Mẫu số 4 thay vì Mẫu số 7 trong Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010) và nêu bảo đảm dự thầu đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

ngocthanh