Bên mời thầu cần biết (ngày 18/9/2013)

Ngày 17/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/9/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 17/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/9/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban Quản lý các công trình giao thông - xây dựng dân dụng - điện huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 23/9/2013. Ngoài ra, thời gian đơn vị này dự kiến bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định, khi dự kiến bán HSMT từ ngày 23/9/2013 đến ngày 07/10/2013. Đơn vị này cần lưu ý, Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: “Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là mười ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là mười lăm ngày đối với đấu thầu trong nước, ba mươi ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu”. Để đảm bảo đúng quy định, nếu dự kiến đăng tải TBMT vào ngày 18/9/2013 thì thời gian bán HSMT của gói thầu trên phải từ ngày 28/9/2013 đến ngày 12/10/2013.

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn (thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận) mời thầu hai gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, dự kiến bán HSMT từ ngày 18/9/2013 đến ngày 27/9/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Điều này chưa phù hợp với quy định về lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP: “Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT”.

 

Nêu thương hiệu hàng hóa và thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, mục tên gói thầu nêu “Mua sắm Camera Sony DSR 250P” và thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 21/9/2013 đến ngày 25/9/2013. Đơn vị này cần lưu ý, Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh quy định: “Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó”.


Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh