Bên mời thầu cần biết (ngày 18/3/2013)

Ngày 15/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 130 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 124 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/3/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 15/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 130 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 124 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/3/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt nội thất” do Công ty TNHH một thành viên An Phú, TP.HCM mời thầu, dự kiến bán HSMT từ ngày 28/3/2013 đến ngày 10/4/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu (theo quy định tại Điều 31 Luật Đấu thầu).

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, thời gian phát hành HSYC dự kiến từ ngày 18/3/2013 đến ngày 21/3/2013.

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, HSYC dự kiến phát hành từ 8h00 ngày 24/3/2013 đến 14h00 ngày 29/3/2013, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là 8h00 ngày 04/4/2013. Tương tự, gói thầu “Chương trình bán hàng theo team, theo nhóm T03/2013 tại các khu vực trên địa bàn Chi nhánh TP HCM 6” của Trung tâm Thông tin di động khu vực II chỉ phát hành HSYC đến 8h30 ngày 22/3/2013, mà không phát hành tới hạn cuối nhận HSĐX là 16h30 ngày 22/3/2013.

 

Mắc nhiều lỗi: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Trung tâm Hạt nhân TP.HCM, gói thầu mua máy ly tâm, tên gói thầu ở mục A và mục B không thống nhất, phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định, không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX, nêu thương hiệu hàng hóa.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh