Bên mời thầu cần biết (ngày 18/01/2013)

Ngày 17/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 100 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 95 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/01/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 17/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 100 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 95 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 18/01/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.


Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSYC không đủ tối thiểu 05 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Công ty TNHH QLDA Tín Nghĩa thay mặt chủ đầu tư là Ngân hàng TMCP Đại Á (Đồng Nai), thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua sắm đồ gỗ nội thất, ghế văn phòng nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 23/01/2013 đến ngày 26/01/2013. Một lỗi khác trong phiếu đăng ký của đơn vị này là nêu thời gian mở HSĐX vào ngày 23/01/2013.

 

Không phát hành HSYC đến hạn cuối nhận HSĐX: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) thông báo mời chào hàng cạnh tranh mua máy đào phục vụ xử lý chất thải rắn tại thị trấn Kỳ Anh và Khu kinh tế Vũng Áng nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 18/01/2013 đến ngày 24/01/2013, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là 26/01/2013. Theo quy định, thời gian phát hành HSYC tối thiểu là 5 ngày và phát hành liên tục tới trước thời điểm hạn cuối nhận HSĐX.

 

Thời gian thông báo mời thầu trên báo chưa đủ 10 ngày nhưng đã dự kiến bán/phát hành HSMT: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nêu thời gian bán HSMT từ ngày 22/01/2013.

 

Một số lỗi khác như: Ngày đóng thầu trước ngày cuối bán HSMT (Công ty Cổ phần và Phát triển nhà Dầu khí miền Nam thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí nêu thời gian bán HSMT đến ngày 27/02/2013, nhưng đóng thầu ngày 25/02/2013); phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải trên báo (Cục Kỹ thuật Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 17/01/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

trungnam