Bên mời thầu cần biết (ngày 17/6/2013)

Ngày 14/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 159 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/6/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 14/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 159 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/6/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban Quản lý dự án xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 26/6/2013. Để không trái với quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu, HSMT của gói thầu này phải được bán sớm nhất là từ ngày 27/6/2013.

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các CTDK thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, thời gian phát hành HSYC dự kiến từ 8h00 ngày 17/6/2013 đến 9h00 ngày 21/6/2013. Đơn vị này cần biết Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định 85/2009/NĐ-CP quy định: “Bên mời thầu phát hành hồ sơ yêu cầu tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đề xuất cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 hồ sơ đề xuất từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 5 ngày”. 

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Cung cấp 01 xe ô tô 02 cầu sử dụng chung” của Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/6/2013. 

 

Không bán HSMT tới thời điểm đóng thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Phòng Nội vụ huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, thời điểm đóng thầu là 8h00 ngày 27/6/2013 nhưng chỉ dự kiến bán HSMT đến ngày 26/6/2013.

 

Nhầm hạn cuối nhận HSĐX: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Ban Quản lý xây dựng doanh trại Trung đoàn BB31/Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4), HSYC dự kiến được phát hành từ ngày 17/6/2013 đến ngày 23/6/2013 nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là 14h00 ngày 20/6/2013. Tương tự, hai gói thầu số 06 (thiết bị) và gói thầu số 13 (thiết bị) thuộc dự án “Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và hội trường 500 chỗ, huyện Nhơn Trạch” của Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, HSYC dự kiến được phát hành từ ngày 17/6/2013 đến ngày 24/6/2013 nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là 10h00 ngày 21/6/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh