Bên mời thầu cần biết (ngày 17/5/2013)

Ngày 16/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 157 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 144 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/5/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 16/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 157 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 144 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/5/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA Xây dựng thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước), gói thầu xây lắp có giá gói thầu dưới 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 23/5/2013 đến ngày 28/5/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày để các nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Tương tự là trường hợp của các đơn vị: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thông báo mời thầu 2 gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 22/5/2013 đến ngày 30/5/2013; Ban QLDA huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu dưới 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 23/5/2013 đến ngày 01/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày. Công ty Thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm hàng hóa, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/5/2013 đến ngày 24/5/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định, đối với các gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng), bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo và phát hành tối thiểu trong 10 ngày. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày (Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Một số lỗi khác: Dự kiến không phát hành HSYC tới thời điểm hạn cuối nhận HSĐX (Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh  và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum); Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải trên báo (Ban Phát triển xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai); Cung cấp thiếu thông tin trong phiếu đăng ký (Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Rau hoa quả Hà Nội và Đài Truyền hình Trà Vinh)…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 Ban Biên tập

trungnam