Bên mời thầu cần biết (ngày 17/12/2013)

Ngày 16/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/12/2013); 4 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 16/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/12/2013); 4 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/12/2013 đến 22/12/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định. Công an tỉnh Hòa Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/12/2013 đến 22/12/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 23/12/2013. Các đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Dự kiến đăng tải thông báo mời thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế: Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Công an tỉnh Tây Ninh. Đơn vị này cần biết, khi thực hiện đấu thầu hạn chế, bên mời thầu mời tối thiểu 5 nhà thầu được xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu. Trên cơ sở đó, bên mời thầu gửi thư mời thầu tới các nhà thầu có trong danh sách ngắn nêu trên để tham gia dự thầu (Khoản 2 Điều 19 Luật Đấu thầu và Điểm b Khoản 4  Điều 23 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). 

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/12/2013. Đơn vị này cần biết, theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

ngocthanh