Bên mời thầu cần biết (ngày 17/1/2014)

Ngày 16/01/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 154 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/01/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 16/01/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 154 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 150 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/01/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: UBND xã Tân Thành (TP. Cà Mau) và Công ty TNHH 1TV QLDA Tín Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) thông báo mời thầu các gói thầu xây lắp đường giao thông có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, lần lượt dự kiến bán HSMT từ ngày 24/01/2014 và ngày 25/01/2014.

 

Dự kiến không bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu: Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang thông báo mời thầu các gói thầu mua sắm thiết bị y tế và hóa chất có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 13/02/2014 đến ngày 20/02/2014, trong khi đóng thầu ngày 28/02/2014.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia (Điểm a Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Bán HSMT trước ngày dự kiến đăng tải TBMT trên Báo đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) dự kiến bán HSMT từ ngày 16/01/2014. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo đấu thầu phải bảo đảm Báo đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam