Bên mời thầu cần biết (ngày 17/10/2013)

Ngày 16/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 138 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 134 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 16/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 138 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 134 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Dự kiến thông báo mời thầu đối với gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu: Gói thầu “Cung cấp giống khoai tây SOLARA phục vụ mô hình phát triển hàng hóa vụ đông năm 2013” của Trung tâm Kỹ thuật rau hoa quả Vĩnh Phúc, mục hình thức lựa chọn nhà thầu ghi “Chỉ định thầu”. Theo Điều 41 Nghị định 85/2009/NĐ-CP khi thực hiện chỉ định thầu, chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định một nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu được nhận hồ sơ yêu cầu. Như vậy, đối với một gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, việc thông báo mời thầu rộng rãi là không cần thiết.

 

Nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu chưa đúng quy định: Hai đơn vị là Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng và Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) mời thầu hai gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng) dự kiến nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu có giá trị tương đương 3% giá gói thầu, vượt quá mức 1% giá gói thầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu số 1 “Cung cấp lắp đặt 04 máy điều hòa loại áp trần 2 cục một chiều 49.100 BTU” và gói thầu số 2 “Cung cấp 01 máy phát điện 9,5 KVA (loại 1 pha)” của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/10/2013. Đơn vị này cần lưu ý, Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKT-BTC quy định các đơn vị gửi TBMT, TBMCH đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh