Bên mời thầu cần biết (ngày 17/01/2013)

Ngày 16/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 87 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 79 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/01/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 16/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 87 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 79 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/01/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.


Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu trên báo chưa đủ 10 ngày nhưng đã bán/phát hành HSMT: Trong phiếu đăng ký của Công ty Cổ phần Thương mại Sabeco Sông Hậu (An Giang) nêu thời gian bán HSMT từ ngày 22/01/2013, trong khi gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Công nghệ và Giáo dục Nguyễn Hoàng (TP. Hồ Chí Minh) và Ban QLDA Thủy điện 5 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu thời gian bán HSMT từ ngày 25/01/2013, mặc dù các gói thầu xây lắp của 2 đơn vị này cũng có giá trên 8 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban QLDA Thủy điện 5 cũng không tiến hành mở thầu ngay sau khi đóng thầu. Để tránh các lỗi nêu trên, các đơn vị lưu ý, theo quy định, đối với gói thầu xây lắp có giá trên 8 tỷ đồng, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi bán/phát hành HSMT và việc mở thầu phải được tiến hành ngay sau thời thầu đóng thầu.  

 

Không phát hành HSYC tới hạn cuối nhận HSĐX: Trong phiếu đăng ký của Ngân hàng Argribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu thời gian phát hành HSYC đến 9 giờ ngày 23/01/2013, nhưng hạn cuối nhận HSĐX là 17 giờ ngày 23/01/2013. Theo quy định, HSYC phải được phát hành tới trước thời điểm hạn cuối nhận HSĐX.

 

Thông tin chưa được đăng tải trên Báo Đấu thầu do làm sai quy định (như nêu bảo đảm dự thầu trong phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh…), nhưng vẫn gửi phiếu đăng ký gia hạn thời gian phát hành HSYC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Các đơn vị lưu ý, sau khi gửi thông tin có thể truy cập địa chỉ https://thongtindauthau.com.vn để kiểm tra tình trạng đăng tải thông tin như ngày đăng và số báo đăng đối với thông tin hợp lệ. Trường hợp thông tin chưa hợp lệ, đơn vị sửa theo hướng dẫn và gửi lại thông tin cho Báo Đấu thầu.

 

Không có địa điểm bán/phát hành HSMT: Tổng công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

trungnam