Bên mời thầu cần biết (ngày 16/9/2013)

Ngày 13/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 143 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 137 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/9/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 13/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 143 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 137 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/9/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMCH của Văn phòng HĐND&UBND huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) và của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/9/2013 đến ngày 20/9/2013. Hai đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Nêu yêu cầu về nhãn hiệu hàng hóa cụ thể: Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm xe ô tô Toyota Altis 1.8G. Theo Thông tư số 11/2010/TT - BKH ngày 27/5/2010 quy định chi tiết về việc mời chào hàng cạnh tranh, trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMCH của Công ty Thuốc lá Sài Gòn và của Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/9/2013; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/9/2013.  

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

admin