Bên mời thầu cần biết (ngày 16/6/2014)

Ngày 13/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/6/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 13/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/6/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Chi nhánh Công ty Điện lực Gò Vấp  thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo mời thầu các gói thầu cung cấp thiết bị có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 25/6/2014. Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn thông báo mời thầu gói thầu thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 22/6/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT.

 

Dự kiến không phát hành HSYC đến hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Trường Năng khiếu Thể thao Bắc Giang thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm trang thiết bị, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/6/2014 đến ngày 24/6/2014, trong khi hạn cuối nhận HSĐX là ngày 03/7/2014. Đơn này vị cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. 

 

Cung cấp thiếu thông tin trong phiếu đăng ký TBMT: Công ty CP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt 01 tủ đông gió 04 ngăn 250kg/h, dự kiến bán HSMT từ ngày 02/7/2014 đến ngày 15/7/2014, nhưng không nêu thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam