Bên mời thầu cần biết (ngày 16/12/2013)

Ngày 13/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 169 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/12/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 13/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 169 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/12/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày đối với gói thầu quy mô nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm thiết bị dạy nghề, Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hóa dự kiến bán HSMT từ ngày 16/12/2013 đến ngày 23/12/2013. Đơn vị này cần biết, theo Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định về việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng), HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu; thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đăk Nông và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/12/2013 đến ngày 20/12/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định. Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) thông báo mời chào hàng gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/12/2013 đến ngày 23/12/2013, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 26/12/2013. Theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.  

 

Dự kiến bán HSMT trước ngày đăng tải TBMT trên Báo Đấu thầu: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Khu Quản lý đường bộ II dự kiến bán HSMT từ ngày 12/12/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh