Bên mời thầu cần biết (ngày 16/11/2012)

Ngày 15/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 247 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 229 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 16/11/2012; 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Ngày 15/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 247 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 229 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 16/11/2012; 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán (phát hành) HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký, Sở Y tế Quảng Trị bán HSMT sớm hơn so với thời gian quy định mặc dù các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trên 5 tỷ đồng. Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Phương Anh, TP. Hồ Chí Minh áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trên 2 tỷ đồng. Công ty Bất động sản Viettel, Hà Nội bán HSMT đến ngày 10/12, nhưng đóng thầu ngày 12/12.

 

Thời gian phát hành HSYC trước ngày đề nghị đăng tải trên Báo Đấu thầu: Phát hành HSYC vào ngày 15/11 và phát hành duy nhất trong 3 ngày (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ; Tỉnh đoàn Phú Thọ); Nêu xuất xứ hàng hóa (Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng, TP. Hồ Chí Minh).

 

Sai sót trong soạn thảo văn bản như ghi thời gian phát hành HSYC ngày 20/11/2011 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang); Bán HSMT từ ngày 28/10/2012 (Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh