Bên mời thầu cần biết (ngày 16/10/2013)

Ngày 15/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 142 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 15/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 142 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 138 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của UBND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa), gói thầu thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Định Long có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 25/10/2013. Đơn vị này cần biết, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT.

 

Dự kiến không tiến hành mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) thông báo mời thầu 02 gói thầu mua sắm thiết bị, dự kiến đóng thầu ngày 31/10/2013, trong khi mở thầu ngày 04/11/2013. Theo Điểm a Khoản 3 Điều 28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trong HSMT trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời. 

 

Phát hành HSMT trước ngày dự kiến đăng tải TBMT trên Báo Đấu thầu: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh thông báo mời thầu gói thầu “Hội chợ Thương mại – Du lịch quốc tế Việt – Trung (Quảng Ninh năm 2013)”, dự kiến bán HSMT từ ngày 15/10/2013. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh