Bên mời thầu cần biết (ngày 15/4/2014)

Ngày 14/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 165 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 14/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 165 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Hai phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Dự kiến bán/phát hành HSMT, HSYC trước ngày đăng tải TBMT, TBMCH trên Báo đấu thầu: Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Thuận thông báo mời thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ cho thuê Trụ sở làm việc của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bình Thuận (lần 2)”, dự kiến bán HSMT từ ngày 14/4/2014. Công ty TNHH MTV Dịch vụ đô thị TP. Đà Lạt thông báo mời chào hàng gói thầu “Mua sắm thùng rác công cộng phục vụ công tác vệ sinh môi trường năm 2014”, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/4/2014. 

 

Hai đơn vị nêu trên cần biết, theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo đấu thầu phải bảo đảm Báo đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh