Bên mời thầu cần biết (ngày 15/4/2013)

Ngày 12/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 147 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/4/2013); 12 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 12/4/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 147 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/4/2013); 12 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TP. Hồ Chí Minh), gói thầu mua sắm hóa chất có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 18/4/2013. Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) thông báo mời thầu gói thầu mua phân bón, dự kiến bán HSMT từ ngày 24/4/2013.

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh, gói thầu “Mua sắm dụng cụ TDTT cho các xã nông thôn mới năm 2013” có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 15/4/2013 đến 24/4/2013 là chưa đủ tổi thiểu 10 ngày để các nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Trong các phiếu đăng ký TBMCH của các đơn vị: Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang và Công ty TNHH MTV Hệ thống thông tin Giải pháp Việt (TP. Hồ Chí Minh) nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 15/4/2013 đến ngày 19/4/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định.

 

Không bán HSMT tới thời điểm đóng thầu: Công ty Cổ phần Hòa Việt thông báo mời thầu gói thầu xây lắp, dự kiến bán HSMT từ ngày 26/4/2013 đến ngày 16/5/2013, trong khi đóng thầu ngày 17/5/2013.  

 

Một số lỗi khác: Cung cấp thiếu thông tin và sử dụng không đúng mẫu (Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai); Nhầm lẫn về thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu (Ban QLDA huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp nêu thời gian bán HSMT đến ngày 03/5/2013, nhưng đóng thầu ngày 09/4/2013; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận nêu thời gian bán HSMT đến ngày 29/4/2013, nhưng đóng thầu ngày 26/4/2013)…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh