Bên mời thầu cần biết (ngày 14/6/2013)

Ngày 13/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 218 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 210 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/6/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 13/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 218 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 210 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/6/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất - Vinacomin (tỉnh Quảng Ninh), gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 22/6/2013.    

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Ban QLDA xã Thiện Hưng (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), gói thầu “Nâng cấp mở rộng chợ Thiên Hưng…” có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 26/6/2013 đến ngày 10/7/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định. Ngoài ra, đơn vị này không tiến hành mở thầu ngay sau thời điểm đóng thầu. Công an tỉnh Trà Vinh thông báo mời thầu gói thầu “Mua 2 xe ô tô phục vụ công tác tuần tra…” có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 17/6/2013 đến ngày 26/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Hai đơn vị này cần biết, Điều 31 và Điều 33 Luật Đấu thầu quy định, thời gian thông báo mời thầu trên báo tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT và thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước; Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu công khai ngay sau thời điểm đóng thầu đối với các HSDT được nộp theo yêu cầu của HSMT. Trường hợp gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo và phát hành tối thiểu trong 10 ngày (Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009).

 

Nêu nhãn hiệu hàng hóa cụ thể trong phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng: Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Đồng Tháp thông báo mời chào hàng gói thầu “Mua sắm xe mô tô hiệu Future FI @”. Theo Thông tư số 11/2010/TT - BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về việc mời chào hàng cạnh tranh, trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương... 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh