Bên mời thầu cần biết (ngày 14/5/2014)

Ngày 13/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 13/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/5/2014); 03  phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Công ty CP 479 thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 16/5/2014. 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định của Luật đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) dự kiến bán HSMT từ ngày 26/5/2014 đến ngày 06/6/2014.

 

Hai đơn vị nêu trên cần biết, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 Luật đấu thầu quy đinh: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành HSMT đến thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Chi cục Thú y TP. Cần Thơ dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/5/2014 đến ngày 22/5/2014, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 23/5/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh