Bên mời thầu cần biết (ngày 14/4/2014)

Ngày 11/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 160 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/4/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 11/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 160 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/4/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Ban QLDA Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực IV thông báo mời thầu gói xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 22/4/2014. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/4/2014 đến ngày 17/4/2014; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Kon Tum dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/4/2014 đến ngày 18/4/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo đấu thầu: Trường THCS Qui Đức (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) thông báo mời chào hàng gói thầu bàn ghế giáo viên, bàn ghế và máy vi tính, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/4/2014. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo đấu thầu phải bảo đảm Báo đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn

Ban Biên tập

ngocthanh