Bên mời thầu cần biết (ngày 1/4/2014)

Ngày 31/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 139 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/4/2014); 4 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 31/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 139 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 135 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/4/2014); 4 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong các phiếu đăng ký TBMT các gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, Trường THPT Thái Lão (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) dự kiến bán HSMT từ ngày 03/4/2014; Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng y tế Quảng Ngãi dự kiến bán HSMT từ ngày 10/4/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT.

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Công ty CP Cao su Sơn La thông báo mời chào hàng gói thầu mua thuốc phun cỏ hàng lần 1, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/4/2014 đến 07/4/2014, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 06/4/2014. Trung tâm Đo lường chất lượng Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm nội thất cho phòng Lab và gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống phụ trợ cho phòng Lab, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/4/2014 đến ngày 08/4/2014, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 09/4/2014. Hai đơn này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX. Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp HSĐX, Bên mời thầu lập văn bản tiếp nhận HSĐX và gửi văn bản này đến các nhà thầu đã nộp HSĐX.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam