Bên mời thầu cần biết (ngày 13/9/2013)

Ngày 12/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 160 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 155 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/9/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 12/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 160 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 155 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/9/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, gói thầu xây lắp trụ sở có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 19/9/2013. Công ty Cổ phần Vận tải du lịch Hà Sơn (Hà Nội) thông báo mời thầu gói thầu thi công hạng mục nhà điều hành có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 22/9/2013. Hai đơn vị này cần biết, Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. Trường hợp gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng), Bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo (Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định của Luật Đấu thầu: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Ninh Thuận thông báo mời chào hàng gói thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/9/2013 đến ngày 20/9/2013. Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị âm thanh, ánh sáng, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/9/2013 đến ngày 27/9/2013. Theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Khoảng thời gian phát hành HSYC trước xa thời điểm đăng ký TBMCH trên Báo Đấu thầu: Huyện ủy Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) có Công văn số 825-CV/HU ngày 06/9/2013 về việc đăng ký TBMCH gói thầu mua xe ô tô 2 cầu, trong đó nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 30/7/2013 đến ngày 06/8/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 Ban Biên tập

trungnam