Bên mời thầu cần biết (ngày 13/5/2013)

Ngày 10/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 149 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/5/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 10/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 149 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/5/2013); 13 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.


Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 21/5/2013. Trong phiếu đăng ký của Sở Y tế Tiền Giang, các gói thầu mua dược liệu, vật tư tiêu hao, hóa chất, vắc xin, sinh phẩm y tế có giá gói thầu đều trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 22/5/2013.

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Công ty Điện lực Tân Phú mời thầu gói thầu tư vấn, dự kiến bán HSMT từ ngày 23/5/2013 đến ngày 06/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT; Công ty Điện lực Sài Gòn mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, dự kiến bán HSMT từ ngày 14/5/2013 đến ngày 23/5/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày; Trung tâm Thông tin di động Khu vực I mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến bán HSMT từ ngày 13/5/2013 đến ngày 22/5/2013 cũng là chưa đủ tối thiểu 10 ngày.

 

Phát hành HSYC trước ngày TBMCH dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Gói thầu “Mua sắm nguyên vật liệu” của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/5/2013; Ba gói thầu mua sắm thuộc Dự án “Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam” của Ban QLDA Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam tại TP. Cần Thơ, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/5/2013.

 

Nhầm thời gian bán HSMT: Trong phiếu đăng ký TBMT của hai gói thầu “In tài liệu chăm sóc phát triển trẻ thơ” và “Đồ chơi khuyến khích sự phát triển của trẻ cho các trung tâm” của Ban QLDA Chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại cộng đồng thuộc Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, nêu thời gian bán HSMT từ ngày 11/9/2013.

 

Một số lỗi khác: Phiếu đăng ký không điền thời gian bán HSMT, thời điểm đóng thầu (Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên); Nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu đối với gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức).

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh