Bên mời thầu cần biết (ngày 13/3/2013)

Ngày 12/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 123 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 118 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/3/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 12/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 123 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 118 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/3/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán HSMT không đủ số ngày tối thiểu theo quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng, gói thầu mua sắm thiết bị có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 26/3/2013 đến ngày 09/4/2013 là chưa đủ tối thiểu 15 ngày để các nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định.

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải trên báo: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm xe ô tô của Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế nêu thời gian phát hành HSYC từ ngày 12/3/2013. Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế cần biết, Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 về cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu quy định, các đơn vị gửi TBMT, TBMCH đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Một số lỗi khác: Không điền đầy đủ thông tin trong phiếu đăng ký (Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin mời thầu gói thầu “Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống: báo cháy tự động, chữa cháy và bình chữa cháy các loại (32 cái); Thông tin liên lạc - tự động hóa quan sát camera” không nêu giá gói thầu); Sai sót trong soạn thảo văn bản (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm trang thiết bị, phần mềm trò chơi làm quen với máy tính dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/3/2013 đến ngày 18/3/2013, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 13/3/2013); Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin (Công ty Điện lực Sóc Trăng)… Để bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, Công ty Điện lực Sóc Trăng cần sử dụng Mẫu số 4 (áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi) trong Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC nêu trên.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam