Bên mời thầu cần biết (ngày 13/2/2014)

Ngày 12/02/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 109 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 104 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/02/2014); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 12/02/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 109 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 104 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/02/2014);  05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Ban quản lý công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 22/02/2014. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 20/02/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT. 

 

Thời gian phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định: Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo mời chào hàng các gói thầu cung cấp vật tư y tế tiêu hao và cung cấp hóa chất, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/02/2014 đến ngày 17/02/2014. Theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên Báo đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Tháp dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/02/2014. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo đấu thầu phải bảo đảm Báo đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam