Bên mời thầu cần biết (ngày 13/1/2014)

Ngày 10/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 83 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 82 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/01/2014); 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 10/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 83 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 82 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/01/2014); 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đạt Phú Thịnh (tỉnh ĐồngNai) thông báo mời chào hàng gói thầu “Trang thiết bị” thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Quang Vinh, dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/01/2014 đến ngày 15/01/2014, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là 16 giờ ngày 21/01/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày.

 

Như vậy, để bảo đảm đúng quy định, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đạt Phú Thịnh cần phát hành HSYC đến 16 giờ ngày 21/01/2014 và hạn cuối tiếp nhận HSĐX là 16 giờ ngày 21/01/2014.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

trungnam