Bên mời thầu cần biết (ngày 13/11/2013)

Ngày 12/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 130 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/11/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 12/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 130 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/11/2013); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT sai quy định của Luật Đấu thầu:  Trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT từ ngày 20/11/2013 đến ngày 27/11/2013. Đơn vị này cần biết, theo Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định về việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng), HSMT được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu; thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

 

Nêu yêu cầu về nhãn hiệu hàng hóa cụ thể: Tổng công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV thông báo mời mời thầu gói thầu cung cấp 01 bơm ngang bê tông và 05 xe trộn bê tông Huyndai HD270 Hàn Quốc. Đơn vị này cần biết, một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu là nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa cụ thể trong HSMT đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc gói thầu EPC (Khoản 5 Điều 12 Luật Đấu thầu). Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc hàng hóa từ một nước nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của hàng hóa thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu (Điểm b Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). 

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Đài Truyền thanh – Truyền hình Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/11/2013.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh