Bên mời thầu cần biết (ngày 12/7/2013)

Ngày 11/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 157 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/7/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 11/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 157 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/7/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian bán/phát hành HSMT, HSYC sai quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế có giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT trong một giờ (từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 22/7/2013), mà không thực hiện bán tối thiểu trong 10 ngày theo quy định. Ngoài ra, đơn vị này cũng nhẫm lẫn về thời gian đóng, mở thầu (dự kiến đóng thầu ngày 02/8/2013, nhưng mở thầu ngày 21/7/2013). Trong các phiếu đăng ký TBMCH của Văn phòng Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia và của Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 12/7/2013 đến ngày 16/7/2013 là chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định. Tương tự là trường hợp của Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Đồng Tháp, đơn vị này dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/7/2013 đến ngày 19/7/2013.

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Điều 33 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP,  đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 8 tỷ đồng, Bên mời thầu có thể phát hành HSMT ngay sau khi TBMT được đăng tải trên báo và phát hành tối thiểu trong 10 ngày. Trường hợp chào hàng cạnh tranh, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX; thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày (Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP).

 

Dự kiến phát hành HSYC trước ngày đăng tải TBMCH trên Báo Đấu thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ban QLDA Mua sắm trang thiết bị thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/7/2013. Đơn vị này cần biết, theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, các đơn vị gửi thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh