Bên mời thầu cần biết (ngày 12/6/2013)

Ngày 11/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 173 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/6/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 11/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 173 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/6/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Trong phiếu đăng ký TBMT của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai, gói thầu "Xây lắp và thiết bị" thuộc dự án "Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai", có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 18/6/2013. Tương tự, trong phiếu đăng ký TBMT của Công ty CP XDTH COSEVCO 16 (tỉnh Quảng Bình), gói thầu "Mua dây chuyền sản xuất vật liệu không nung bằng gạch xi măng cốt liệu bằng máy ép tĩnh công suất 38 triệu viên quy chuẩn/năm", dự kiến bán HSMT từ ngày 21/6/2013. Để đảm bảo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu, HSMT các gói thầu của hai đơn vị trên phải được bán sớm nhất từ ngày 22/6/2013. 

 

Thời gian bán HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT của Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, dự kiến bán HSMT từ ngày 12/6/2013 đến ngày 21/6/2013 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày dành cho nhà thầu chuẩn bị HSDT theo quy định. Để đảm bảo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP, HSMT của gói thầu này phải được bán thêm tối thiểu 1 ngày nữa, đến ngày 22/6/2013. 

 

Sử dụng không đúng mẫu phiếu đăng ký thông báo: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng. Các đơn vị cần lưu ý, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định: "Khi cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu xác định thông tin đăng tải thuộc nội dung nào và sử dụng các mẫu tương ứng tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này…". Việc sử dụng đúng các mẫu phiếu đăng ký thông báo sẽ giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu tránh được những sai sót không đáng có như: sử dụng sai thuật ngữ trong đấu thầu, áp dụng bảo đảm dự thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh…

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh