Bên mời thầu cần biết (ngày 12/5/2014)

Ngày 09/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 174 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 171 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 09/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 174 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 171 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian bán HSMT chưa đủ tối thiểu 15 ngày theo quy định: Ban Quản lý Dự án huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 8 tỷ đồng, dự kiến bán HSMT từ ngày 23/5/2014 đến ngày 06/6/2014. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 31 Luật đấu thầu, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

 

Thực hiện sai quy định về thời gian phát hành HSYC và hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa dự kiến phát hành HSYC đến ngày 22/5/2014, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 19/5/2014; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai dự kiến phát hành HSYC đến ngày 22/5/2014, nhưng hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 21/5/2014. Hai đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh