Bên mời thầu cần biết (ngày 12/2/2014)

Ngày 11/02/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 112 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 110 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/02/2014); 2 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 11/02/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 112 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 110 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/02/2014); 2 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/02/2014 đến ngày 23/02/2014, trong khi hạn cuối tiếp nhận HSĐX là  ngày 28/02/2014. Đơn vị này cần biết, theo Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Bên mời thầu phát hành HSYC cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH và phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX để bảo đảm nhận được tối thiểu 3 HSĐX từ 3 nhà thầu khác nhau. Thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày. 

 

Sử dụng sai mẫu cung cấp thông tin: Bệnh viện đa khoa Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) thông báo mời chào hàng 3 gói thầu mua sắm thiết bị, nhưng sử dụng mẫu đăng ký TBMT. Để bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, Bệnh viện đa khoa Đồng Hỷ cần sử dụng Mẫu số 7 (áp dụng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh) theo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh