Bên mời thầu cần biết (ngày 12/11/2013)

Ngày 11/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 117 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/11/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 11/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 121 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 117 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/11/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Từ ngày dự kiến đăng tải đầu tiên đến thời điểm bắt đầu bán HSMT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong hai phiếu đăng ký TBMT của Công ty Điện lực Duyên Hải (thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM), hai gói thầu tư vấn khảo sát và lập BCKT-KT, dự kiến bán HSMT từ ngày 21/11/2013. Đơn vị này cần biết, Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu quy định: “Thời gian thông báo mời thầu tối thiểu là mười ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu”. Chỉ gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa có giá không quá 5 tỷ đồng, gói thầu xây lắp hoặc gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ tổng thầu thiết kế) có giá không quá 8 tỷ đồng) thì hồ sơ mời thầu được phát hành kể từ ngày thông báo mời thầu (Điều 33 Nghị định 85/2009/NĐ-CP), không áp dụng cho gói thầu tư vấn. Như vậy, thời gian thông báo mời thầu đối với các gói thầu tư vấn phải tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu thầu và trong trường hợp này, nếu dự kiến ngày đăng tải thông báo mời thầu là 12/11 thì ngày bắt đầu bán HSMT phải từ ngày 22/11/2013.

 

Bán HSMT trước ngày TBMT dự kiến được đăng tải trên Báo Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMT của Sở Y tế tỉnh Phú Yên (Báo Đấu thầu nhận ngày 11/11/2013), gói thầu số 03TB “Cung cấp và lắp đặt thang máy” dự kiến bán HSMT từ ngày 11/11/2013. Đơn vị này cần lưu ý, Điều 2 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định các đơn vị gửi TBMT, TBMCH đến Báo Đấu thầu phải bảo đảm Báo Đấu thầu nhận được thông tin chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày dự kiến đăng tải.

 

Nhầm thời gian bán HSMT: Ban Quản lý dự án huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội mời thầu gói thầu số 01 “Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị”, dự kiến bán HSMT từ ngày 21/10/2013. 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ:  www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

 

 

ngocthanh