Bên mời thầu cần biết (ngày 11/6/2013)

Ngày 10/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 181 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/6/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Ngày 10/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 181 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/6/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Những phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

 

Thời gian thông báo mời thầu chưa đủ tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đầu tiên đăng báo nhưng đã dự kiến bán HSMT: Trong các phiếu đăng ký TBMT của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam và của Công ty TNHH Xây dựng tư vấn thiết kế Minh Hà (TP. Hồ Chí Minh), các gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng dự kiến bán HSMT lần lượt từ ngày 14/6/2013 và từ ngày 20/6/2013. 

 

Thời gian phát hành HSYC và thời gian đóng, mở thầu sai quy định của Luật Đấu thầu: Trong phiếu đăng ký TBMCH của Cục Thống kê Bình Định nêu hạn cuối tiếp nhận HSĐX là ngày 17/6/2013, trong khi phát hành HSYC đến ngày 15/6/2013. UBND huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) thông báo mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị, nêu thời gian đóng thầu là ngày 22/6/2013, nhưng đến ngày 28/6/2013 mới tiến hành mở HSDT. 

 

Các đơn vị nêu trên cần biết, Điều 31 Luật Đấu thầu và Điều 28 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP quy định, thời gian thông báo mời thầu trên báo tối thiểu là 10 ngày trước khi phát hành HSMT; Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu công khai ngay sau thời điểm đóng thầu. Trường hợp chào hàng cạnh tranh, Bên mời thầu phát hành HSYC tới trước thời điểm kết thúc thời hạn nộp HSĐX (Điều 43 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP). 

 

Một số lỗi khác: Phát hành HSYC trước ngày dự kiến đăng tải TBMCH trên báo (Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/6/2013); Cung cấp sai mẫu đăng ký thông tin (Bệnh viện Đa khoa Krông Păc, tỉnh Đăk Lăk sử dụng Mẫu số 4 trong Thông tư 20/2010/TTLT-BKH-BTC để đăng tải thông báo mời chào hàng, thay vì sử dụng Mẫu số 7 của Thông tư này). 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban Biên tập

ngocthanh